Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-14 z 14

  • Využití solárních panelů pro autobusy městské a příměstské dopravy 

   Autor: Kolář Pavel; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ PRO AUTOBUSY MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY" je nalezení vhodné formy a aplikace solárních panelů pro využití v hromadné dopravě. Součástí práce je základní shrnutí ...
  • Airbag pro motocykl 

   Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   ABSTRAKT Předmětem této práce je bezpečnost motocyklu, podrobněji rozepisuje problematiku airbagu pro motocykl. Jako úvod do bezpečnosti jsou uvedeny statistiky nehodovosti a jejich rozdělení, pasivní bezpečnost motocyklu ...
  • Návrh experimentu a metod vyhodnocování pro zkoumání problematiky vnějšího HMI 

   Autor: Medgyesy Robin; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti komunikace mezi chodcem a autonomním vozidlem. Popsat současné koncepty komunikace a určit výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Následně navrhnout experiment, při kterém ...
  • Zvyšování vizuální kvality scénářů pro vozidlové simulátory 

   Autor: Chroust Hynek; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti zkvalitňování virtuální reality pro scénáře používaných pro vozidlové simulátory a následně na základě průzkumu vytvoření pluginu pro jejich zkvalitňování. První část je ...
  • Návrh rámu elektrického motocyklu 

   Autor: Svoboda Josef; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem podvozku závodního elektrického motocyklu, ve smyslu pravidel soutěže MotoStudent. V první části práce je uvedena teorie materiálů a jejich mechanických vlastností, konstrukce motocyklových ...
  • Stabilita jízdních souprav zemědělských strojů při brzdění 

   Autor: Pinkas Jaroslav; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Fiala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Bakalářská práce analyzuje téma zemědělské dopravy a stability jízdy zemědělských vozidel vhodných pro dopravu, zejména při brždění. Zabývá se dělením zemědělských a lesnických vozidel do kategorií a přináší základní přehled ...
  • Rychlé určení následků nehod založené na kolizní rychlosti 

   Autor: Malík Ondřej; Vedoucí práce: Hnilica Jan; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat vývoj bezpečnosti na pozemních komunikacích zaměřený na autonomní vozidla, schopnosti asistenčních systémů těchto vozidel, vývoj legislativy, vývoj spotřebitelských testů Euro ...
  • Návrh laboratorního vybavení pro nárazové zkoušky 

   Autor: Šandera Vít; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   V mé bakalářské práci se zabývám problematikou pasivní bezpečnosti osobních automobilů. V úvodní části práce se věnuji rozdělením, historií a nejčastěji používaným prvkům pasivní bezpečnosti. V další části se věnuji ...
  • Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem 

   Autor: Herman Pavel; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem" je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní a dále porovnání spotřeby paliva před a po ...
  • Metoda výběru vhodného raketového nosiče dle definovaných kritérií 

   Autor: Štros Jakub; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se věnuje metodě výběru vhodného nosiče pro dopravu na oběžnou dráhu, pomocí stanovených parametrů. Jedná se o zobecněný postup výběru, který muže být v případě potřeby rozšířen. Užité nosiče byly vybrány na základě ...
  • Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací 

   Autor: Vondrášek Jiří; Vedoucí práce: Mashko Alina; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Bakalářská práce "Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací" se zaměřuje na zkoumání prvků zvyšující bezpečnost na komunikacích. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny běžně používané ...
  • Studie využití výsledků vesmírných technologií v dopravě 

   Autor: Hanton Martin; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šváb Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dynamické vlastnosti náprav vozidel 

   Autor: Suk Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komunikace vozidla s okolím 

   Autor: Budka Josef; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)