Now showing items 1-20 of 33

  • Analýza uživatelského rozhraní prediktivního adaptivního tempomatu 

   Author: Matěj Harant; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Hluska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Adaptivní tempomat (ACC) je pokročilou verzí konvenčního tempomatu (CC), který reguluje nastavenou rychlost vozidla tak, aby byl dodržen zvolený rozestup od vozidla před ním. Prediktivní ACC (pACC) reguluje rychlost i na ...
  • Optimalizace konceptu uložení pohonného ústrojí studentského závodního motocyklu 

   Author: Tomáš Kotvald; Supervisor: Svoboda Josef; Opponent: Majera Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací konceptu uložení pohonného ústrojí studentského závodního silničního motocyklu. Cílem práce je analyzovat současný stav konstrukce převodové skříně závodního silničního motocyklu CTU ...
  • Popis aerodynamických vlastností závodního motocyklu 

   Author: Vojtěch Thums; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Kuklová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Bakalářská práce se zabývá aerodynamickými vlastnostmi závodního motocyklu. Vychází z potřeby zlepšení konstrukce nového motocyklu vyvíjeného studentským týmem CTU Lions. Práce přináší teoretický výklad aerodynamických ...
  • Studie bateriového boxu lehkého městského elektromobilu 

   Author: Vratislav Ležal; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Majera Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Předmětem bakalářská práce je návrh bateriového boxu, který bude implementován do konstrukce fakultního elektrického vozidla. Návrh baterie je založen na průzkumu komerčních bateriových boxů. Další částí je ověření ...
  • Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil 

   Author: Aleš Novák; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Silar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných komponentů. Vytvořený ...
  • Autonomní vozidla a asistenční systémy 

   Author: Jan Leistner; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Růžička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku autonomních vozidel a systémů, které využívají. Bližší pohled bude věnován parkovacím asistentům na bázi ultrazvukových senzorů. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou ...
  • Autonomní jízda z pohledu řidiče ve vozidlovém simulátoru 

   Author: Daniel Folprecht; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tobiška Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou autonomní jízdy a jejími přínosy pro řidiče. V první části práce je popsaná autonomní jízda, její úrovně a legislativní rámec. Dále práce pokračuje rešerší konceptů autonomní jízdy ...
  • Návrh pohonu malého elektrického městského vozidla pro carsharing v Praze 

   Author: František Bošek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Hanousek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh pohonu malého městského elektrického vozidla, které bude využíváno pro studentský carsharing v Praze. Návrh pohonu je založen na analýze aktuálních malých elektromobilů a na průzkumu ...
  • Konstrukce rámu městského elekrtického vozidla 

   Author: Michal Cenkner; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého městského elektrického vozidla. Je řešena legislativní stránka rámu vozidla, konstrukce náprav a odpružení. Závěrem práce je pevnostní analýza konstrukce.
  • Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně automatizace 3 

   Author: Nikola Strnadová; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této bakalářské práce je shrnout principy testování AD vozidel v zahraničí a v České republice a vzhledem ke specifičnosti českého prostředí navrhnout metody pro testování AD vozidel. První část této práce, tedy ...
  • Vývoj vozidlového simulátoru s využitím HMD jako vizualizace 

   Author: Jan Macek; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním systémů projekce u vozidlových simulátorů, zejména pak projekce pomocí HMD a samotnou konstrukcí vozidlových simulátorů. V první části se tato práce věnuje popisu jednotlivých ...
  • Opatření snižující rychlost provozu za pomoci vizuálních prvků 

   Author: Richard Pázmány; Supervisor: Mashko Alina; Opponent: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať opatrenia znižujúce rýchlosť dopravného prúdu za pomoci vizuálnych prvkov používaných v Českej republike a sledovať vplyv prítomnosti zariadenia zaznamenávajúceho rýchlosť na ...
  • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

   Author: Rodrigo Vidarte Vargas; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
  • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

   Author: Tomáš Červenka; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
  • Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel 

   Author: Viktoriia Vaneeva; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní náklady a dopad na životní ...
  • Návrh systému hodnocení dodavatelů raketových nosičů Airbas Safran 

   Author: David Toman; Supervisor: Suastika Jan; Opponent: Mertlová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce je sestavit systém pro výběr dodavatelů společnosti Aerotech Czech s.r.o. Z databáze dodavatelů vyhodnocuje nejvhodnější variantu pomocí vícekriteriálního rozhodování. V teoretické části je rešerše ...
  • Implementace prvků pasivní bezpečnosti závodního speciálu do sériového vozu 

   Author: Roman Dáňa; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářské práce se zabývá pasivní bezpečností sériových a závodních rallye vozidel. V teoretické části jsou popsána jak sériová, tak rallye vozidla z hlediska bezpečnosti. Řešenou problematikou jsou možné úpravy ...
  • Biomechanická kritéria poranění a autonomní vozidla 

   Author: Jana Stránská; Supervisor: Šotola Martin; Opponent: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem bakalářské práce "Biomechanická kritéria a autonomní vozidla" je představení biomechanických kritérií, které jsou ukazateli závažnosti poranění při dopravních nehodách. Dále jsou zde stručně uvedeny zádržné ...
  • Návrh mikrosimulačního modelu chování provozu do vozového simulátoru 

   Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel do vozového simulátoru“ je vytvořit snadné a rychlé generování provozu do scénářů do nově implementovaného vizualizačního softwaru pro vozové ...
  • Návrh experimentu a metod vyhodnocování pro zkoumání problematiky vnějšího HMI 

   Author: Medgyesy Robin; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti komunikace mezi chodcem a autonomním vozidlem. Popsat současné koncepty komunikace a určit výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Následně navrhnout experiment, při kterém ...