Now showing items 1-20 of 33

  • Robustnost lineárních modelů pro odhadování v malých oblastech 

   Author: Wurzelová Hana; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna pro analýzu EEG 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Softwarové řešení turistického webového portálu 

   Author: Štika Oldřich; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza komplexních sítí 

   Author: Rüklová Zuzana; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení Eulerových rovnic a SWE rovnic v 1D pomocí semidiskretizace v prostoru 

   Author: Starý Jakub; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Multiplatformní aplikace pro vizualizaci internetových dat v systémové liště 

   Author: Přibyl Tomáš; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konverze dokumentů v LaTeXu do formátů elektronických knih 

   Author: Skála Martin; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonometrická optimalizace chování výrobní firmy 

   Author: Paluba Lukáš; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Synchronizace souborů mezi počitači a mobilními telefony 

   Author: Holý Martin; Supervisor: Čulík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky 

   Author: Holík Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování 

   Author: Krbcová Zuzana; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI 

   Author: Kafka Jiří; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Parametrický odhad modelu GARCH v Matlabu 

   Author: Magauina Amal; Supervisor: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Získávání ontologií z textu 

   Author: Hubínek Tomáš; Supervisor: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lineární klasifikátory 

   Author: Šimánek Karel; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení 

   Author: Pacák Lubor; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Teorie optimálního řízení je velmi studovaná partie matematiky, která nachází aplikace v různých oblastech reálného života. Na začátku definujeme úlohu optimálního řízení a s ní související pojmy. Dále představíme několik ...
  • Využití dimenzí k analýze dat v Rn 

   Author: Dlask Martin; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat ...
  • Elektrostatické vypařování hvězd 

   Author: Zachrla Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
  • Využití jádrových funkcí při klasifikaci 

   Author: Komžík Josef; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato práce se zabývá klasifikací dat s využitím jádrových funkcí. Ke klasifikaci budou použity tři základní typy jádrových funkcí, tedy lineární, polynomiální a RBF. Jedním z úkolů bylo porovnat volně dostupné toolboxy, v ...
  • Rezervační systém pro cestovní kancelář 

   Author: Dzuba Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horais Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, návrhem a implementací webového rezervačního systému pro cestovní kancelář. Rovněž také implementací a návrhem databáze pro tento systém. Na základě stávajících řešení je ...