• Synchronizace souborů mezi počitači a mobilními telefony 

   Autor: Holý Martin; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza komplexních sítí 

   Autor: Rüklová Zuzana; Vedoucí práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Robustnost lineárních modelů pro odhadování v malých oblastech 

   Autor: Wurzelová Hana; Vedoucí práce: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna pro analýzu EEG 

   Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky 

   Autor: Holík Petr; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI 

   Autor: Kafka Jiří; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Parametrický odhad modelu GARCH v Matlabu 

   Autor: Magauina Amal; Vedoucí práce: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Získávání ontologií z textu 

   Autor: Hubínek Tomáš; Vedoucí práce: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování 

   Autor: Krbcová Zuzana; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Softwarové řešení turistického webového portálu 

   Autor: Štika Oldřich; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lineární klasifikátory 

   Autor: Šimánek Karel; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení Eulerových rovnic a SWE rovnic v 1D pomocí semidiskretizace v prostoru 

   Autor: Starý Jakub; Vedoucí práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konverze dokumentů v LaTeXu do formátů elektronických knih 

   Autor: Skála Martin; Vedoucí práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Multiplatformní aplikace pro vizualizaci internetových dat v systémové liště 

   Autor: Přibyl Tomáš; Vedoucí práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonometrická optimalizace chování výrobní firmy 

   Autor: Paluba Lukáš; Vedoucí práce: Sekničková Jana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení 

   Autor: Pacák Lubor; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Teorie optimálního řízení je velmi studovaná partie matematiky, která nachází aplikace v různých oblastech reálného života. Na začátku definujeme úlohu optimálního řízení a s ní související pojmy. Dále představíme několik ...
  • Elektrostatické vypařování hvězd 

   Autor: Zachrla Jan; Vedoucí práce: Chadzitaskos Goce; Oponent práce: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
  • Využití jádrových funkcí při klasifikaci 

   Autor: Komžík Josef; Vedoucí práce: Horaisová Kateřina; Oponent práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato práce se zabývá klasifikací dat s využitím jádrových funkcí. Ke klasifikaci budou použity tři základní typy jádrových funkcí, tedy lineární, polynomiální a RBF. Jedním z úkolů bylo porovnat volně dostupné toolboxy, v ...
  • Rezervační systém pro cestovní kancelář 

   Autor: Dzuba Jiří; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Horais Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, návrhem a implementací webového rezervačního systému pro cestovní kancelář. Rovněž také implementací a návrhem databáze pro tento systém. Na základě stávajících řešení je ...
  • Implementace webového tréninkového deníku 

   Autor: Prchal Roman; Vedoucí práce: Kubera Petr; Oponent práce: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou webových tréninkových deníků. Na základě analýzy této problematiky přináší vlastní řešení online tréninkového deníku. Webová aplikace je určena pro vytrvalostní sportovce. Jsou ...