• Využití dimenzí k analýze dat v Rn 

      Autor: Dlask Martin; Vedoucí práce: Kukal Jaromír; Oponent práce: Beneš Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
      Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat ...