Now showing items 1-1 of 1

  • Zpřesnění detektoru chodců pomocí predikce zákrytů 

   Author: Martin Koucký; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Okluze chodců je dobře známým problémem při detekci a sledování chodců kamerovým viděním. Naším cílem je vylepšit stávající systém sledování vyvinutý společností iC Systems.ai přidáním nové predikce pravděpodobnosti, že ...