Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace paralelního zpracování datových toků v projektu Manta 

   Author: Tomáš Polačok; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Svitáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Táto práca sa zameriava na migráciu imperatívneho prístupu grafových algoritmov z grafovej databázy Titan do procedurálneho prístupu grafovej databázy Neo4j pomocou dotazovacieho jazyka Cypher. Cieľom je tiež optimalizovať ...
  • Využití grafových databází pro pokročilou analýzu dat 

   Author: Juraj Polačok; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Práca sa zaoberá rešeršou dostupných grafových databáz, ktoré podporujú horizontálne škálovanie. Práca sa snaží stručne vysvetliť základné technológie, ktoré sa využívajú v spomínaných grafových distribuovaných databázach. ...