Now showing items 1-5 of 5

  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Author: Pártlová Andrea; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

   Author: Kratochvíl Martin; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
  • Energeticky nezávislá obec - výroba, skladování a spotřeba energií 

   Author: Brodníček Milan; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání plošné hustoty výkonu různých typů elektráren 

   Author: Vimpel Jan; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu 

   Author: Kopeček Vít; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Hrebor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce je seznámit se s postupy validace termohydraulických kódů. Jako modelový příklad je použit trubicový manometr. K analytickému měření byl vytvořen jednoduchý matematický model. Následné numerické měření ...