Now showing items 1-2 of 2

  • Využití geotermální energie v Evropě a ČR 

   Author: Stibůrek Šimon; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá geotermální energetikou. Na úvod stručně popisuje základní parametry geotermální energie a způsoby jejího získávání a využívání, shrnuje její výhody a nevýhody. V druhé polovině se věnuje současnému ...
  • Základní porovnání flash a binární geotermální elektrárny 

   Author: Sobotka Lukáš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-02)
   V této bakalářské práci je řešena problematika geotermálních systémů používaných pro výrobu elektřiny. V práci je řešen systém Flash steam a jeho modifikace systém Single Flash steam a systém Double Flash steam, dále ...