Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby nakládání s nízko a středně aktivními jadernými odpady 

   Author: Vojtěch Berger; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Teoretická část této práce se zabývá radioaktivními odpady. Nejprve se věnuje kategorizaci radioaktivních odpadů a následně se řeší problematika jejich způsobu zpracování, úpravy a konečného uložení. Je věnována pozornost ...