Now showing items 1-10 of 10

  • Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR 

   Author: Vojtěch Sláma; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami ...
  • Evropská energetická politika v kontextu havárie na jaderné elektrárně Fukušima 

   Author: Palouček Jan; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti a perspektivy domácích elektráren 

   Author: Martin Fejfar; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá rešerší dostupných technologií pro výrobu elektrické energie v domácích podmínkách. V práci jsou popsány jak možnosti využití obnovitelných zdrojů, tak zdrojů neobnovitelných. Ve druhé části ...
  • Možnosti aplikace palivového článku v oblasti decentralizované výroby elektřiny a tepla 

   Author: Samiec Adam; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Čermáková Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá ekonomickým zhodnocením mo?nosti vyu?ití palivových ?lánk? jako zdroje pro decentralizovanou energetiku v podmínkách ?R. Analýza/zhodnocení bylo provedeno pro pasivní d?m s definovanými ro?ními spot?ebami elekt?iny ...
  • Možnosti konverze elektřiny do paliv 

   Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce ...
  • Možnosti využití geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla v podmínkách ČR 

   Author: Kaňovský Tomáš; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití spalovací turbíny v energetice ČR 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-06-21)
   Tato práce se zabývá popisem energetických zdrojů se spalovací turbínou jejich výhodami a nevýhodami. Součástí práce je zhodnocení potenciálu využití této technologie pro ČR, včetně výběru nejvhodnější varianty systému pro ...
  • Optimalizace výkonu přečerpávací vodní elektrárny 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit ekonomický provozní model přečerpávací vodní elektrárny a následně optimalizovat velikost instalovaného výkonu v závislosti na rozdělení využití vyrobeného výkonu.
  • Post-combustion carbon capture for fossil power plant 

   Author: Pinto Da Costa Raúl Leal; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   This thesis explains the types of Carbon Capture and Storage methods focusing on post-combustion capture technology capture technology for fossil fuels power plants. It analyzes the levels of carbon dioxide emitted in ...
  • Výroba elektřiny z odpadního a nízkopotenciálního tepla pomocí Stirlingova motoru 

   Author: Ni Zarbat; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu Stirling a popisem Stirlingova cyklu. Dále v práci jsou popsány typy Stirlingova motorů. Součástí rešerše je seznámení se světovymí výrobci Stirlingových motorů pro využití ...