Now showing items 1-7 of 7

  • Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR 

   Author: Vojtěch Sláma; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami ...
  • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

   Author: Pašta Ondřej; Supervisor: Veselý Ladislav; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
  • Návrh minikamery pro snímání dvoufázového proudění 

   Author: Poliakov Iurii; Supervisor: Burian Ondřej; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Cílem práce je návrh vhodného konceptu instalace minikamery do průtočného kanálu experimentálního zařízení pro snímání parametrů dvoufázového proudění. V práci bude řešena problematika výběru vhodného senzoru, návrh odolného ...
  • Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren 

   Author: Hlinka Ondřej; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje těsnění testovat. Práce ...
  • Pokročilé tepelné oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým 

   Author: Syblík Jan; Supervisor: Veselý Ladislav; Opponent: Vojáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou oxidu uhličitého v superkritickém stavu a možnostmi jeho použití v oblasti chladicí techniky. Práce se zabývá vhodnými zdroji tepla a jeden z nich je ...
  • Post-combustion carbon capture for fossil power plant 

   Author: Pinto Da Costa Raúl Leal; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   This thesis explains the types of Carbon Capture and Storage methods focusing on post-combustion capture technology capture technology for fossil fuels power plants. It analyzes the levels of carbon dioxide emitted in ...
  • Reaktory chlazené tekutými kovy 

   Author: Krysl Bohumír; Supervisor: Burian Ondřej; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Tato práce pojednává o jaderných reaktorech chlazených tekutými kovy od počátečního výzkumu na prvních pokusných reaktorech až po současné a budoucí využití této technologie s více než padesátiletou historií. Práce je ...