Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu 

   Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: ...