Now showing items 1-5 of 5

  • Návrh malé fotovoltaické elektrárny 

   Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Bakalářská práce obsahuje návrh hybridní fotovoltaické elektrárny na konkrétní objekt pro účel krytí a snížení spotřeb koncového uživatele. Práce dále obsahuje popis realizace za pomoci několika výpočtových metod společně ...
  • Návrh sušky pro odpadní biomasu s vysokou vlhkostí 

   Author: Štefánik Juraj; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá návrhem sušárny pro biomasu s vysokým obsahem vlhkosti, procesem sušení a různými druhy sušek. Návrh sušky vychází z experimentálně zjištěných dat pomocí kampaňovité sušárny v laboratoři. Návrh obsahuje ...
  • Návrh zdroje pro centrální zásobování teplem 

   Author: Andrii Mozhar; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá návrhem zdroje tepla pro vytápění a výrobu TUV obytného objektu situovaného v oblasti Prahy. Zkoumáprovoz několika různých konfigurací kotlů v typických dnech přechodného, letního a zimního období. Na jeho ...
  • Provozní bilance elektromobilu 

   Author: Jakub Špaček; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá současným stavem elektromobility. V úvodu je zpracována rešerše na toto téma, kde jsou informace o infrastruktuře, současných elektromobilech a procesu jejich nabíjení. Druhá část obsahuje modely ...
  • Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články 

   Author: Adam Elis; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší ...