Now showing items 1-4 of 4

  • Jaderná fúze 

   Author: Rybín Jakub; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na ...
  • Simulace neutronických vlastností solných reaktorů 

   Author: Pavel Pekárek; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním tématem této bakalářská práce jsou solné jaderné reaktory. Rešeršní část práce je zaměřena na historii solných reaktorů a jejich jednotlivých projektů provedených v Oak Ridge National Laboratory. Dále jsou zde ...
  • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku a určení chemických vlastností roztaveného koria 

   Author: Matej Leško; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Entler Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Úlohou této bakalářské práce je experimentálně ověřit princip měření viskozity za použití míchadla s 2 excentricky uloženými čepy. Práce vzniká jako pomocný materiál pro pracovníky výzkumného ústavu CVŘ Řež, kteří tímto ...
  • Způsoby nakládání s nízko a středně aktivními jadernými odpady 

   Author: Vojtěch Berger; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Teoretická část této práce se zabývá radioaktivními odpady. Nejprve se věnuje kategorizaci radioaktivních odpadů a následně se řeší problematika jejich způsobu zpracování, úpravy a konečného uložení. Je věnována pozornost ...