Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh tepelného čerpadla 

   Author: Gleitz Miroslav; Supervisor: Sedlář Jan; Opponent: Petrák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce obsahuje rešerši používaných tepelných čerpadel a hlavních komponent pro jejich konstrukci. Na základě zadaného topného výkonu při standardních podmínkách jsou vybrány hlavní komponenty. Práce dále obsahuje popis ...