Now showing items 1-7 of 7

  • Domácí ostrovní elektrárny 

   Author: Šákr Vít; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce na téma Domácí ostrovní elektrárny se zabývá hledáním v dnešní době dostupných technologií pro výrobu vlastní elektřiny. První část práce je zaměřena na výrobu elektrické energie z palivových článků. Druhá ...
  • Energetický audit domácnosti 

   Author: Wudy Josef; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
  • Koncepční návrh modelu jednotky ORC 

   Author: Charvát Tomáš; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh čerpadla pro nízkoteplotní ORC 

   Author: Brenner Filip; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh vytápění rodinného domu 

   Author: Chalupská Kateřina; Supervisor: Pečený Petr; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá navržením optimálního vytápění pro modelový dům. Obsahuje rešerši dostupných paliv a vybrání vhodného zdroje pro vytápění. Na výsledku se promítne konstrukční řešení domu, ekonomické zhodnocení ...
  • Potenciál odpadní biomasy pro energetické využití 

   Author: Bujdoš Lukáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalárska práca sa v prvej časti zameriava na základné rozdelenie, zloženie a určenie hlavných zástupcov odpadovej biomasy v Českej republike. Následne skúma potenciál všetkých druhov odpadovej biomasy. Ďalej popisuje ...
  • Vliv emisních parametrů páry na účinnost turbogenerátoru 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)