Now showing items 1-8 of 8

  • Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry 

   Author: Vojtěch Faltus; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje samostatnou část, která se ...
  • Návrh výměníku tepla pro rekuperaci odpadní páry z technologie přípravy krmiv 

   Author: Strnádek Lukáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník. Dále jsou v práci popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice návrhu výměníku. Součástí rešerše je seznámení s přestupem ...
  • Návrh výroby zeleného vodíku pro potřeby veřejné dopravy 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této práce je představení zeleného vodíku jako takového, popis možné technologie výroby a následně možnosti použití vodíku dnes, popřípadě v budoucnu. V této práci je v první řadě potřeba definovat proč je toto téma ...
  • Plynné emise ze spalování biomasy 

   Author: Bergmann Daniel; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu 

   Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: ...
  • Posouzení efektivnosti projektu fotovoltaické elektrárny 

   Author: Janoušek Milan; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu 

   Author: Brož Tomáš; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Hlavním cílem této práce je vyhodnotit tepelné ztráty rodinného domu použitím platné normy ČSN EN 12 831. Součástí je podrobný rozbor výpočtu dle této normy. V další části jsou výsledky porovnány s výsledky volně dostupných ...
  • Základní porovnání hygroskopického oběhu s klasickým a organickýcm Rankinovým oběhem 

   Author: Abduljalil Hashim A Mahrougi; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   The current effort to reduce energy dependence on the fossil fuels necessarily leads to the search for different approaches to electricity generation in smaller sources. One of the promising energy cycle that could be used ...