Now showing items 1-1 of 1

  • Aerodynamické a tepelné vlastnosti 3D tištěných tepelných výměníků 

   Author: Ondřej Prošek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci byly experimentálně změřeny aerodynamické vlastnosti komerčních a vlastních výměníků tepla používaných při chlazení počítačových komponent. V rámci experimentů byla vyzkoušena i možnost měření tepelných ...