Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulické ztráty v plastovém potrubí 

   Author: Nesvadba Filip; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá rešerší problematiky výpočtu třecích ztrát při proudění čisté vody v přímém potrubí z termoplastu a jejich následném porovnání s hodnotami ztrát udávaných vybranými výrobci.