Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika emisí Hg po spalování hnědého a černého uhlí z velkých spalovacích zdrojů 

   Author: Michael Dvořák; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce sumarizuje legislativu týkající se emisí rtuti, distribuci rtuti v procesu spalování, koncentraci rtuti v palivech, koncentraci rtuti ve spalinách a vliv na výslednou koncentraci. Dále použitelné metody záchytu ...