Now showing items 1-5 of 5

  • Hydraulické ztráty v plastovém potrubí 

   Author: Nesvadba Filip; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá rešerší problematiky výpočtu třecích ztrát při proudění čisté vody v přímém potrubí z termoplastu a jejich následném porovnání s hodnotami ztrát udávaných vybranými výrobci.
  • Možnosti využití nízkopotenciálních zdrojů vodní energie 

   Author: Prokop Michal; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá možnostmi využití vodní energie z malých zdrojů, které dnes nejsou plně využívány. Hlavní náplní práce je přehled jednotlivých vodních strojů vhodných pro malé spády a posouzení vhodnosti jejich instalace ...
  • Rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Author: Šípek Antonín; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-11)
   Tato bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se problematiky malých vodních elektráren. Zabývá se popisem stávajícího stavu konkrétní malé vodní elektrárny. Dále popisuje několik možných variant zvýšení efektivity provozu ...
  • Studie malé vodní elektrárny 

   Author: Sádlo Vladimír; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkušební trasa pro měření součinitelů místních ztrát ve spojích potrubí z termoplastů 

   Author: Hemerka Filip; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)