Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti snížení emise NOx recirkulací spalin 

   Author: Mareš Petr; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá snižováním oxidů dusíku (NOx) ze spalin fluidních kotlů.V první části je popsána problematika znečišťování ovzduší v ČR a následná řešení. V další části se rozebírají a popisují mechanizmy ...