Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání vlastností uhlí z různých ložisek v ČR 

   Author: Máslík Vojtěch; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá porovnáním vlastností uhlí z různých ložisek uhlí na území ČR. Jsou zde popsány hlavní ložiska uhlí v ČR a k nim přiřazeny složení a vlastnosti příslušných typů uhlí. Dále je popsána příprava uhlí před jeho ...