Now showing items 1-1 of 1

  • Evropská energetika v kontextu havárie na JE Fukušima 

   Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem evropské energetiky po havárii na jaderné elektrárně Fukušima. Obsahuje popis havárie, současný stav jaderné elektrárny a roli sdělovacích prostředků. Dále je popsáno shrnutí výsledků ...