Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výkonu přečerpávací vodní elektrárny 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit ekonomický provozní model přečerpávací vodní elektrárny a následně optimalizovat velikost instalovaného výkonu v závislosti na rozdělení využití vyrobeného výkonu.