Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv emisních povolenek na cenu výroby tepla z CZT v ČR z různých druhů paliv. 

   Author: Jan Kříž; Supervisor: Jeníková Jitka; Opponent: Chalupská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je představit systém EU ETS a jeho fungování. Pomocí stechiometrických výpočtů pro tři různá paliva (uhlí, zemní plyn, dřevní štěpka) zhodnotit produkci emisí CO2 pro reálný zdroj CZT. Poslední ...