Now showing items 1-1 of 1

  • Rešerše současného stavu rozvoje jaderné energetiky ve světě 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Svoboda Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Práce se zabývá aktuálním stavem jaderné energetiky ve světě. Obsahuje informace o blocích jaderných elektráren, které jsou uváděny do provozu nebo ve fázi výstavby.