Now showing items 1-11 of 11

  • Akumulace elektrické energie ve velkokapacitních Smart storage technologies 

   Author: Dědič Václav; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s technologiemi smart storage, které jsou ve světě využívány k optimalizaci distribuce elektrické energie. V první části jsou popsány základní způsoby uložení elektrické energie, ...
  • Bilance energeticky využitelných odpadů v ČR 

   Author: Brož Ondřej; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Štefanica Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Česká republika bez energie z uhlí 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
  • Emise CO2 při provozu elektromobilu 

   Author: Marek Krempaský; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o účinnosti a metodách výroby elektrické energie v České republice. V praktické části se zabývá výpočtem produkce oxidu uhličitého na vyrobenou 1 kWh elektřiny. Množství ...
  • Energeticky nezávislá domácnost 

   Author: Michael Jaroš; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této práce je návrh energeticky nezávislé domácnosti bez připojení na rozvod zemního plynu a elektrické energie včetně ekonomického zhodnocení. Na základě informací o spotřebě skutečného rodinného domu byla vytvořena ...
  • Návrh a vyhodnocení změny vytápění rodinného domu 

   Author: Jonášová Světlana; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh energeticky nezávislé domácnosti 

   Author: Gaurav Singh; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   The aim of this thesis is to design the off-grid heat and electrical systems of a house in the Central Bohemian Region, which is not connected to electrical or gas grid. The heating system is designed by calculating the ...
  • Optimalizace návrhu tepelného čerpadla pro RD s FVE 

   Author: Daniel Štecher; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou. Součástí návrhu je dodatečné zateplení obálky domu. V úvodu práce je zpracována rešerše, která popisuje základní informace a úvod do ...
  • Plynné emise ze spalování biomasy 

   Author: Bergmann Daniel; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití a potenciál energie z biomasy v ČR 

   Author: Šindelářová Lenka; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Vávrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdroje tepla pro rodinný dům 

   Author: Kateřina Rouhová; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi vytápění a ohřevu vody v rodinném domě. Podle tepelných ztrát objektu se vypočte potřebný výkon zdroje tepla, což je klíčový faktor pro správnou volbu vytápěcí soustavy. Při výběru ...