Now showing items 1-3 of 3

  • Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů 

   Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem primitivního modelu Carnotovy ...
  • Česká republika bez energie z uhlí 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnými variantami složení zdrojů elektrické energie v České republice v horizontu do roku 2040, bez využívání primární energie hnědého a černého uhlí. V teoretické části práce je analyzován ...
  • Možnosti snížení emise NOx recirkulací spalin 

   Author: Mareš Petr; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá snižováním oxidů dusíku (NOx) ze spalin fluidních kotlů.V první části je popsána problematika znečišťování ovzduší v ČR a následná řešení. V další části se rozebírají a popisují mechanizmy ...