Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Author: Hrabal David; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Bělík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Akumulace energie je v této době velmi ožehavý problém. Tato práce se bude zabývat aktuálními možnostmi akumulace energie a jejich efektivní aplikací do rozvodné sítě.