Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomická proveditelnost ORC pro využití nízkopotenciálního tepla 

   Author: Chabreček Erik; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Dytrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V úvodu práce je popsána technologie organického Rankinova cyklu, dále vyu?ívány zdroje tepla a aplika?ní mo?nosti za?ízení. V dal?í ?ásti se autor v?nuje zmapování segmentu trhu se za?ízeními ORC - re?er?i výrobc?, ...