Now showing items 1-1 of 1

  • Základní charakteristika inertních materiálu pro spalování ve fluidní vrstvě 

   Author: Daniel Balvín; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   První polovina práce je věnována rešerši popisující problematiku fluidní vrstvy. Rešerše se zejména zabývá vznikem a typy fluidní vrstvy, geometrickými a fyzikálními vlastnostmi inertních materiálů ovlivňující její chování ...