Now showing items 1-4 of 4

  • Fúzní zdroj energie a jeho porovnání s využívanými energetickými zdroji 

   Author: Dominik František; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se v první části zabývá principem energetického využití jaderné fúze a stavem jejího současného vývoje. V druhé části je jaderná fúze porovnána se současně využívanými energetickými zdroji z hlediska hustoty ...
  • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

   Author: Jan Loskot; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
  • Simulace neutronických vlastností solných reaktorů 

   Author: Pavel Pekárek; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním tématem této bakalářská práce jsou solné jaderné reaktory. Rešeršní část práce je zaměřena na historii solných reaktorů a jejich jednotlivých projektů provedených v Oak Ridge National Laboratory. Dále jsou zde ...
  • Využití aditivní výroby kovů pro solné reaktory 

   Author: Matěj Tyc; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na popis aktuálního výzkumu v oblasti solných reaktorů. Druhá polovina teoretické části pak shrnuje kovové aditivní metody. V praktické části se korozně porovnávají materiály ...