Now showing items 1-1 of 1

  • Rešerše současného stavu vývoje rychlých reaktorů ve světě 

   Author: Antonín Vaclík; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Gleitz Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Práce je zaměřena na rešerši aktuálního stavu vývoje rychlých reaktorů ve světě. Práce popisuje jejich výhody a nevýhody. Zabývá se jejich ekonomickou stránkou a bezpečností. V závěru práce je uveden přehled provozovaných ...