Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce oxidu uhličitého ze zdrojů domácího vytápění 

   Author: Anastasios Boumpas; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním cílem této práce je určení produkci emisí CO2 různých zdrojů vytápění pro rodinný dům. Součástí je vyhodnocení tepelné ztráty tohoto objektu dle normy ČSN EN 12 831. V další části je určena roční potřeba tepla a ...