Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Author: Aleš Bašta; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu ...