Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

   Author: Adam Huněk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na experimentální zkoumání tvorby hydrátů oxidu uhličitého. Jsou zde sepsány základní vlastnosti hydrátů a teoretický popis jejich vzniku. Praktická část se věnuje výrobě hydrátů v laboratorních ...