Now showing items 1-1 of 1

  • Základní porovnání hygroskopického oběhu s klasickým a organickýcm Rankinovým oběhem 

   Author: Abduljalil Hashim A Mahrougi; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   The current effort to reduce energy dependence on the fossil fuels necessarily leads to the search for different approaches to electricity generation in smaller sources. One of the promising energy cycle that could be used ...