Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza energetických potřeb budovy UCEEB ČVUT 

   Author: Rajnič Peter; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této bakalá?ské práce je navrhnout a analyzovat energetické pot?eby objektu Univerzitního centra energeticko efektivních budov. Souhrnn? p?edstavuje analýzu a návrh pokrytí spot?eby tepelné energie pro vytáp?ní, ...