Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti aplikace palivového článku v oblasti decentralizované výroby elektřiny a tepla 

   Author: Samiec Adam; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Čermáková Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá ekonomickým zhodnocením mo?nosti vyu?ití palivových ?lánk? jako zdroje pro decentralizovanou energetiku v podmínkách ?R. Analýza/zhodnocení bylo provedeno pro pasivní d?m s definovanými ro?ními spot?ebami elekt?iny ...