Show simple item record

Collaborative filtering for LearnerOn portal – proof of conceptdc.contributor.advisorValenta Michal
dc.contributor.authorFilip Sikora
dc.date.accessioned2023-06-09T22:53:15Z
dc.date.available2023-06-09T22:53:15Z
dc.date.issued2023-06-09
dc.identifierKOS-1240814458605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/108901
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou více-vrstvého doporučovacího modulu pro vzdělávací portál, jejíž hlavní část tvoří kolaborativní filtrování. To je navrženo a použito specificky pro potřeby portálu. Modul je založen na efektivním využití implementace grafové databáze Neo4J. Modul také používá vrstvy, které se opírají o datovou základnu relační databáze MySQL, která je základem databáze Neo4J.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the analysis, design and creation of a multi-layer recommendation module for an educational portal, the main part of which is collaborative filtering. It is designed and used specifically for the needs of the portal. The module is based on the efficient use of Neo4J graph database implementation. The module also uses layers that rely on the MySQL relational database that underlies the Neo4J database.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdoporučovací systémcze
dc.subjectkolaborativní filtrovánícze
dc.subjectvíce-vrstvé doporučovánícze
dc.subjectgrafová databázecze
dc.subjectvzdělávácí sektorcze
dc.subjectNeo4Jcze
dc.subjectrecommender systemeng
dc.subjectcollaborative filteringeng
dc.subjectmulti-layer recommendationeng
dc.subjectgraph databaseeng
dc.subjecteducation sectoreng
dc.subjectNeo4Jeng
dc.titleKolaborativní filtrování pro portál LearnerOn – případová studiecze
dc.titleCollaborative filtering for LearnerOn portal – proof of concepteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSevera Vladislav
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record