Show simple item record

Preparadness of Emergency Medical Services and their Crews in the Czech Republic for COVID-19 Pandemydc.contributor.advisorSedlák Josef
dc.contributor.authorHana Ibermajerová
dc.date.accessioned2022-10-25T10:52:11Z
dc.date.available2022-10-25T10:52:11Z
dc.date.issued2022-06-17
dc.identifierKOS-1200346765705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104911
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá připraveností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji na výskyt mimořádné události typu pandemie. V rámci práce byla provedena analýza postupů při první a druhé vlně pandemie COVID-19 v oblasti správného užití OOPP a dekontaminace. Stanovili jsme pět hypotéz, kterým věnujeme závěrečnou diskuzi. Na začátku diplomové práce věnujeme kapitolu legislativnímu zakotvení všech příslušných dokumentů, zdravotnické záchranné službě a dalším záchranným složkám. Následuje praktická část, ve které popisujeme onemocnění COVID-19, postup manipulace s OOPP a pomůcky pro dekontaminaci. V praktické části diplomové práce jsme provedli anonymní dotazníkové šetření se zaměstnanci zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS Pk) s minimálním počtem 100 respondentů. Následně jsme provedli SWOT analýzu zjištěných výsledků. Diplomová práce poskytne pohled na pandemii ze strany členů výjezdových skupin, což může posloužit poskytovateli ZZS jako forma zhodnocení postupů.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the preparedness of the medical rescue service in the Pilsen Region for the occurrence of a pandemic type emergency. The thesis analysed the procedures during the first and second wave of pandemic COVID-19 in the field of proper use of PPE and decontamination. Five hypotheses were established and are the focus of the final discussion. At the beginning of the thesis we devote a chapter to the legislative anchoring of all relevant documents, the medical emergency service and other emergency services. This is followed by a practical section in which we describe the COVID-19 disease, the PPE handling procedure and decontamination aids. In the practical part of the thesis, we conducted an anonymous questionnaire survey with the employees of the medical rescue service of the Pilsen Region (ZZS Pk) with a minimum number of 100 respondents. Subsequently, we performed a SWOT analysis of the results. The thesis will provide a view of the pandemic from the perspective of the members of the EMS groups, which can serve as a form of evaluation of the procedures by the provider of the Emergency Medical Services.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPandemiecze
dc.subjectCoronaviruscze
dc.subjectSARS-CoV-2cze
dc.subjectCOVID-19cze
dc.subjectzdravotnická záchranná službacze
dc.subjectochranné oděvycze
dc.subjectochranné prostředkycze
dc.subjectPandemicseng
dc.subjectCoronaviruseng
dc.subjectSARS-CoV-2eng
dc.subjectCOVID-19eng
dc.subjectEmergency Medical Serviceseng
dc.subjectProtective Clothingeng
dc.subjectProtective Deviceseng
dc.titlePřipravenost výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v České republice na pandemii COVID-19cze
dc.titlePreparadness of Emergency Medical Services and their Crews in the Czech Republic for COVID-19 Pandemyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBöhm Pavel
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record