Show simple item record

Application of Satellite Imagery from Remote Sensing in Flood Protectiondc.contributor.advisorHorňáková Anna
dc.contributor.authorJana Žaloudková
dc.date.accessioned2022-10-25T08:52:45Z
dc.date.available2022-10-25T08:52:45Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1090063841505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104856
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je analýza využití satelitních snímků v rámci dálkového průzkumu Země v protipovodňové ochraně. Základ pro vypracování analýzy tvoří teoretická část, která pokrývá dvě hlavní oblasti – vymezení a charakteristiku satelitů Sentinel 1 a Sentinel 2 od Evropské vesmírné agentury a identifikaci vegetačních indexů a jejich využití. Na základě teoretické části jsou pak použity satelitní snímky pro jejich samotnou analýzu. Metodika bakalářské práce se zakládá na rešerši dostupné literatury a samotné analýze satelitních snímků a vegetačních indexů. Praktická část je zaměřena na využití satelitních snímků v komparaci s leteckými snímky. V rámci bakalářské práce byly zpracovány tři různé povodňové lokality včetně použití konkrétních vegetačních indexů. Na základě provedené komparace a analýzy byla zjištěna vhodnost a přínosnost satelitních snímků v protipovodňové ochraně spolu s běžnými leteckými snímky. Optické a radarové snímky mohou přinést do protipovodňové ochrany další potřebné informace, které mohou zlepšit a zefektivnit krizové plánování.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the analysis of application of satellite imagery from remote sensing in flood protection. The basis for the analysis is the theoretical part, which covers two main areas - the definition and characteristics of satellites Sentinel 1 and Sentinel 2 from the European Space Agency and the identification of vegetation indices and their use. Based on the theoretical part, satellite images are then used for its analysis. The analysis is made through the data research and analysis of satellite imagery itself with the vegetation indices. The practical part is focused on the use of satellite images in comparison with aerial images. Within the bachelor's thesis, three different flood sites were examined, and specific vegetation indices were applied as well. Based on the performed comparison and analysis, satellite imagery in flood protection is suitable and useful along with conventional aerial images. Finally optical and radar imagery can bring additional useful information to flood protection that can improve and streamline crisis planning.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDálkový průzkum Zeměcze
dc.subjectsatelitní snímkycze
dc.subjectpovodněcze
dc.subjectprotipovodňová ochranacze
dc.subjectvegetační indexycze
dc.subjectRemote sensingeng
dc.subjectSatellite Imageryeng
dc.subjectFloodseng
dc.subjectFlood Protectioneng
dc.subjectVegetation Indiceseng
dc.titleVyužití satelitních dat z dálkového průzkumu Země v protipovodňové ochraněcze
dc.titleApplication of Satellite Imagery from Remote Sensing in Flood Protectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠnajder Milan
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record