Show simple item record

Lactose Intolerancedc.contributor.advisorObitková Daniela
dc.contributor.authorRenáta Fajtová
dc.date.accessioned2022-10-25T08:52:17Z
dc.date.available2022-10-25T08:52:17Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-1062475155005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104833
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o laktózové intoleranci. Teoretická část popisuje definici, klasifikaci, výskyt a příčiny onemocnění. Dále se věnuje všeobecným informacím o laktóze, jejímu výskytu a symptomům, které způsobuje nestrávená forma zmíněného disacharidu. Uveden je i mechanismus působení enzymu laktázy a jsou rozebrány diagnostické metody, které slouží k průkazu intolerance. Z důvodu častého zaměňování pojmů, se práce zabývá i alergií na bílkovinu kravského mléka. Praktická část je zaměřena na diagnostiku moderní laboratorní metodou, která detekuje množství jednotlivých plynů ve vydechovaném vzduchu. Popsány jsou fáze laboratorního vyšetření a kalibrace přístroje Lactotest 202 Xtend. Získané výsledky ukázaly, že přítomnost laktózové intolerance byla prokázána u 7 pacientů, což představuje 35 % z 20 testovaných. Výzkum potvrdil důležitost pozorování vzestupu koncentrace nejen vodíku, ale i metanu oproti bazálním hodnotám.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to explain the problematics of lactose intolerance. Theoretical part describes definiton, clasification, incidence and cause of the disease. The thesis further deals with general information about lactose and sympthoms, which are caused by undigested form of this carbohydrate. The next part explains the lactose enzymes effect and the diagnostic methods that are used to diagnose intolerance. Due to a frequent confusion with cow milk protein alergy, this thesis also aims at this problematics. Experimental part is focused on diagnostics by modern laboratory method, which detects amount of individual gases in exhaled air. The thesis also describes the phases of laboratory examination and calibration of laboratory instrument Lactotest 202 Xtend. Obtained results have shown presence of lactose intolerance in 7 patients, which is 35 % of 20 tested subjects. The research prooved the significance of examination of both hydrogen and methan to confirm the diagnosis of lactose intolerance.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLaktózová intolerancecze
dc.subjectdechový testcze
dc.subjectlaktózacze
dc.subjectlaktázacze
dc.subjectplyncze
dc.subjectLactose intoleranceeng
dc.subjecthydrogen breath testeng
dc.subjectlactoseeng
dc.subjectlactaseeng
dc.subjectgaseng
dc.titleLaktózová intolerancecze
dc.titleLactose Intoleranceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBunešová Martina
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeLaboratorní diagnostika ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record