Show simple item record

Physiotherapeutic Intervention to Improve Overall Balance in a Patient with Myelitis of Unclear Etiologydc.contributor.advisorHašková Andrea
dc.contributor.authorBarbora Tučková
dc.date.accessioned2022-10-25T07:51:49Z
dc.date.available2022-10-25T07:51:49Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifierKOS-957874052505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104691
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce je přiblížení tématu fyzioterapeutické intervence u pediatrického pacienta po prodělání myelitidy nejasné etiologie s cílem zlepšení rovnováhy. V teoretické části je popsána anatomie mozečku, jeho možné poruchy a vyšetření. Dále pak charakteristické rysy myelitidy, její rozdělení, diagnostika, terapeutické řešení a případné následky. Kapitola metodologie uvádí a popisuje veškeré vyšetřovací a terapeutické postupy, které byly využity v průběhu společných terapií. Ve speciální části práce je zpracována konkrétní kazuistika, podrobné vstupní a výstupní vyšetření a jednotlivé individuální terapeutické jednotky. Porovnáním vstupních a výstupních hodnot je objektivně zhodnocen efekt terapie. Diskuze je věnována porovnání dostupných informací, ale také vlastním zkušenostem získaných při zpracovávání bakalářské práce.cze
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis is to approach the topic of physiotherapeutic intervention in a pediatric patient after undergoing myelitis of unclear etiology in order to improve balance. The theoretical part describes the anatomy of the cerebellum, its possible disorders and examinations. Furthermore, the characteristic features of myelitis, its classification, diagnosis, therapeutic solution and possible consequences. The methodology chapter lists and describes all the examination and therapeutic procedures that were used during the joint therapies. The special part of the work deals with specific case studies, detailed entrance and exit examinations and individual individual therapeutic units. The effect of therapy is objectively evaluated by comparing input and output values. The discussion is devoted to the comparison of available information, but also to the own experience gained during the elaboration of the bachelor thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMyelitidacze
dc.subjectidiopatické onemocněnícze
dc.subjectcerebellumcze
dc.subjectmozečkové příznakycze
dc.subjectporucha rovnováhycze
dc.subjectpediatrický pacientcze
dc.subjectMyelitiseng
dc.subjectidiopathic diseaseeng
dc.subjectcerebellumeng
dc.subjectcerebellar symptomseng
dc.subjectimbalanceeng
dc.subjectpediatric patienteng
dc.titleFyzioterapeutická intervence s účelem celkového zlepšení rovnováhy u pacientky s myelitidou nejasné etiologiecze
dc.titlePhysiotherapeutic Intervention to Improve Overall Balance in a Patient with Myelitis of Unclear Etiologyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBrach Martin
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record