Show simple item record

The Impact of the Pandemic on the Issue of Addictive Substances in the Czech Republicdc.contributor.advisorVegrichtová Barbora
dc.contributor.authorMatyáš Reindl
dc.date.accessioned2022-10-25T06:52:36Z
dc.date.available2022-10-25T06:52:36Z
dc.date.issued2022-06-23
dc.identifierKOS-1200669616605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104673
dc.description.abstractV práci rozvedu rozdělení návykových látek podle legislativy České republiky, způsoby jejich dopravy do země nebo zda se zde vyrábí. Popíšu aktuální kriminogenní faktory omamných a psychotropních látek ve světě a České republice. Budou uvedeny zdravotní problémy spojené s užíváním omamných a psychotropních látek, komplikace při jejich kombinování, nejzávažnější nemoci, které se rozšiřují pomocí aplikování drog nitrožilně a zmíním dopad pandemie Covid-19 na uživatele návykových látek. Na závěr teoretické části objasním termín dark web a jak se komunikační technologie využívají k nákupu návykových látek. Praktická část se bude věnovat analytické metodě analýze rozptylu – Anova, kterou budu využívat při výzkumu dopadu pandemie na užívání omamných a psychotropních látek a dopadu na vybranou spotřební daní z piva, vína a lihu. I když se dalo odhadovat, že pandemie a restrikce zavedené na její zvládnutí budou mít velký dopad na užívání návykových látek, tak moje výsledky analýzy rozptylu svědčí o opaku. Žádný statisticky významný rozdíl v užívání návykových látek během posledních čtyř let nenastal.cze
dc.description.abstractIn my work I will explain the distribution of addictive substances based on Czech Republic laws, the means of transport to the country and if addictive substances are produced here. I will describe current criminogenic factors of narcotic and psychotropic substances in the world and in the Czech Republic. The health problems associated with the use of narcotics and psychotropic substances, the complications in their combination, the most serious diseases that are spread through intravenous drug use and the impact of the Covid-19 pandemic on substance users will be listed. At the end of the theoretical part, I will explain the term dark web and how communication technologies are used to buy addictive substances. The practical part will be devoted to the analytical method of analysis of variance – Anova, which will be used in the research of the impact of the pandemic on the use of narcotic and psychotropic substances and the impact on the selected excise duty on beer, wine and alcohol. Although it was estimated that pandemic and the restrictions imposed to manage them would have a major impact on substance use, my results of the analysis of variance suggest the opposite. There has been no statistically significant difference in substance use over the last four years.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNávykové látkycze
dc.subjectomamné a psychotropní látkycze
dc.subjectdrogycze
dc.subjectdark webcze
dc.subjectpandemiecze
dc.subjectAnovacze
dc.subjectAddictive substanceseng
dc.subjectnarcotic and psychotropic substanceseng
dc.subjectdrugseng
dc.subjectdark webeng
dc.subjectpandemiceng
dc.subjectAnovaeng
dc.titleDopad pandemie na problematiku návykových látek v České republicecze
dc.titleThe Impact of the Pandemic on the Issue of Addictive Substances in the Czech Republiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDiviš Tomáš
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record