Show simple item record

Cost analysis of patients with type 2 sdiabetes mellitus by antidiabetic treatment SGLT2i and GLP1adc.contributor.advisorKamenský Vojtěch
dc.contributor.authorEliška Turková
dc.date.accessioned2022-10-21T09:07:38Z
dc.date.available2022-10-21T09:07:38Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200669200305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104609
dc.description.abstractNázev práce: Analýza nákladovosti léčby pacientů s diabetem mellitem 2. typu antidiabetickou léčbou SGLT2i a GLP1a Diplomová práce analyzuje náklady na léčbu diabetu mellitu léky ze skupiny SGLT2 inhibitorů a GLP1 agonistů. byla vyhodnocena anonymizovaná data celkem 100 pcientů, 50 léčených SGLT2 inhibitory a 50 GLP1 agonisty. Data byla získána ze 4 diabetologických ordinací v Praze. Jako nákladově efektivnější se jeví léčba SGLT2 inhibitory. Nákladová efektivita byla vyhodnocována z perspektivy plátce zdravotní péče, tedy z pohledu zdravotní pojišťovny. Ve výsledcích je spočítán ukazatel ICER a analýza nákladové efektivity. Pro ověření robustnosti výsledků je zpracována analýza citlivosti.cze
dc.description.abstractThe title of the Thesis: Cost-effectivness analysis of treatment in patients with type 2 diabetes mellitus by antidiabetic treatment SGLT2i and GLP1a The thesis analyses the cost of treatment of diabetes mellitus with drugs from the group of SGLT2 inhibitors and GLP1 aginists. Anonymized data of a total of 100 patients, 50 treated with SGLT2 inhibitors and 50 with GLP1 agonists, were evaluated. Data were obtained from 4 diabetes clinics in Prague. Treatment with SGLT2 inhibitors appears to be more cost-effective. Cost-effectiveness was evaluated from the perspective of the health care payer, i.e. from the perspective of the health insurance company. The ICER and the cost-effectiveness analysis are calculated in the results. A sensitivity analysis is performed to check the robustness of the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdiabetes mellitus 2. typucze
dc.subjectSGLT2 inhibitorycze
dc.subjectGLP1 agonistacze
dc.subjectanalýza nákladové efektivitycze
dc.subjecttype 2 diabetes mellituseng
dc.subjectSGLT2 inhibitorseng
dc.subjectGLP1 agonisteng
dc.subjectcost-effectiveness analysiseng
dc.titleAnalýza nákladovosti léčby pacientů s diabetes mellitus 2. typu antidiabetickou léčbou SGLT2i a GLP1acze
dc.titleCost analysis of patients with type 2 sdiabetes mellitus by antidiabetic treatment SGLT2i and GLP1aeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŽigmond Jan
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record