Show simple item record

Design of Key Public Transport lines in Moravia-Silesian regiondc.contributor.advisorJanoš Vít
dc.contributor.authorTomáš Cieslar
dc.date.accessioned2022-09-09T22:52:02Z
dc.date.available2022-09-09T22:52:02Z
dc.date.issued2022-09-09
dc.identifierKOS-1195814676605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104101
dc.description.abstractMá bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané infrastruktury je tedy pro každou linku navržena vhodná modální volba. Taktéž jsem v práci určil jednotlivé taktové uzly, kde na sebe spoje navazují.cze
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with the design of public transport key lines in the Moravian-Silesian Region. By analysis I have found the most important transport directions and lines and according to that I have designed the key lines in this region. Thus, within the given infrastructure, a suitable modal choice is proposed for each line. I have also identified the individual timetable nodes where the lines connect to each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMoravskoslezský krajcze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectpáteřní linkycze
dc.subjecttaktový jízdní řádcze
dc.subjectMoravian-Silesian regioneng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectkey lineseng
dc.subjectintegrated periodic timetableeng
dc.titleNávrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském krajicze
dc.titleDesign of Key Public Transport lines in Moravia-Silesian regioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSnopek Jan
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record