Show simple item record

Digital Literacy of Teachersdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorKlára Svobodová
dc.date.accessioned2022-09-09T22:52:00Z
dc.date.available2022-09-09T22:52:00Z
dc.date.issued2022-09-09
dc.identifierKOS-1064580913705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104085
dc.description.abstractTato práce se zabývá digitální gramotností učitelů, konkrétně je zaměřena na učitele středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou popsány jednotlivé pojmy jako digitální gramotnost a souvislost s ostatními gramotnostmi, digitální technologie, digitalizace. Dále se zaměřuje na využívání digitálních technologií ve výuce. Cílem praktické části je zjistit úroveň využívání digitálních technologií učiteli a míru jejich digitální gramotnosti. Šetření bude provedeno kvantitativní metodou pomocí sestavených dotazníků, dotazováni budou učitele na vybraných středních školách.cze
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with digital literacy of teachers specifically it’s focused on high school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describe concepts like digital literacy and the relationship with other literacy, digital technology and digitization. It also focuses on the use of digital technologies in teaching. The aim of the practical part is to find out the level of use of digital technologies by teachers and the level of their digital literacy. The survey will be carried out using a quantitative method using questionnaires, interviewed will be teachers at selected secondary schools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdigitální kompetencecze
dc.subjectdigitální gramotnostcze
dc.subjectdigitální technologiecze
dc.subjectučitelcze
dc.subjectdigital competenceeng
dc.subjectdigital literacyeng
dc.subjectdigital technologyeng
dc.subjectteachereng
dc.titleDigitální gramotnost učitelůcze
dc.titleDigital Literacy of Teacherseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDobrovská Dana
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record