Show simple item record

Proposal of Internal Company Policies for a Selected Accounting Entitydc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorJana Christová
dc.date.accessioned2022-09-09T12:51:21Z
dc.date.available2022-09-09T12:51:21Z
dc.date.issued2022-09-04
dc.identifierKOS-1178823512705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104084
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových účetních směrnic a jejich zpracováním pro vybranou účetní jednotku s ohledem na její potřeby. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které s tvorbou vnitropodnikových účetních směrnic souvisí a přibližuje jejich účel a význam pro účetní jednotku. Dále jsou v této části práce uvedeny legislativní předpisy, které mají na tvorbu vnitropodnikových účetních směrnic vliv a jsou zde popsány oblasti relevantní pro návrhy směrnic vytvářených v praktické části. Praktická část práce se zabývá představením vybrané účetní jednotky, která dosud žádné vnitropodnikové účetní směrnice zpracované nemá, a zpracováním návrhů jednotlivých účetních vnitropodnikových směrnic v souladu s jejími potřebami.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of internal accounting policies and their elaboration for a selected accounting entity with regard to its needs. The thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis explains the basic concepts related to the creation of internal accounting policies and introduces their purpose and importance for the accounting entity. Furthermore, this part of the thesis presents the legislative regulations that have an impact on the creation of internal accounting policies and describes the areas relevant for proposed policies created in the practical part. The practical part of the thesis deals with the presentation of a selected accounting entity, which has not yet set any internal accounting policies, and the preparation of a proposal of internal accounting policies according to its needs.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVnitropodnikové účetní směrnicecze
dc.subjectúčetnictvícze
dc.subjectzákon o účetnictvícze
dc.subjectúčetní jednotkacze
dc.subjectúčetní dokladycze
dc.subjectinventarizacecze
dc.subjectdlouhodobý majetekcze
dc.subjectpokladnacze
dc.subjectpracovní cestycze
dc.subjectInternal Accounting Company Policieseng
dc.subjectAccountingeng
dc.subjectAccounting Acteng
dc.subjectAccounting Entityeng
dc.subjectAccounting Documentseng
dc.subjectInventorizationeng
dc.subjectLong-term Assetseng
dc.subjectPetty Casheng
dc.subjectTravel Expenseseng
dc.titleNávrh vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotkucze
dc.titleProposal of Internal Company Policies for a Selected Accounting Entityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNováková Jana
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record