Show simple item record

Material transportation monitoring and controlling system in car manufacturing industrydc.contributor.advisorHorák Tomáš
dc.contributor.authorMartin Franc
dc.date.accessioned2022-09-08T22:52:09Z
dc.date.available2022-09-08T22:52:09Z
dc.date.issued2022-09-08
dc.identifierKOS-1202590307405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104083
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového průmyslu. Pomocí dotazníkového šetření je vyhodnocen současný proces odbavení nákladních vozidel při příjezdu do závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi a na základě těchto analýz je navrhnuto použití vhodného systému pro sledování a řízení transportu dodávek dílů včetně digitalizace dokumentů potřebných pro odbavení nákladních vozidel.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis "Material transportation monitoring and controlling system in car manufacturing industry" is to analyse the current state of technology in the field of monitoring and control of trucks in the automotive industry. Using questionnaire is evaluated the current process of handling trucks on arrival at the company ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav and based on these analyses is proposed the use of a suitable system for monitoring and controlling the transport of parts deliveries for the company including the digitization of documents required for the handling of lorries.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlogistický řetězeccze
dc.subjectCentrální příjem LKWcze
dc.subjectJust in Timecze
dc.subjectKanbancze
dc.subjectGPScze
dc.subjectlogistics chaineng
dc.subjectCentral truck receptioneng
dc.subjectJust in Timeeng
dc.subjectKanbaneng
dc.subjectGPSeng
dc.titleSystém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmyslcze
dc.titleMaterial transportation monitoring and controlling system in car manufacturing industryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBarák Mojmír
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record